Projekt VEPCOM zrewolucjonizuje obsługę komputera

Źródło: flickr.com cc - http://www.flickr.com/photos/nerdabout/4174483544/sizes/s/in/photostream/Obsługa urządzeń elektronicznych, w tym komputerów możliwa jest na różne sposoby. Można do tego celu używać myszy, klawiatury, głosu, dotyku, gestów czy też innych kontrolerów. Co jednak zrobić w przypadku kiedy użytkownik nie ma możliwości wykonać ruchu żadną kończyną? To uniemożliwia korzystanie ze wszystkich tradycyjnych sposobów komunikacji z urządzeniem i oznacza wykluczenie ze społeczeństwa informacyjnego przez osoby całkowicie sparaliżowane. Na przeciw temu problemowi wyszli polscy naukowcy. Projekt badawczy VEPCOM realizowany przez pracowników naukowych z Politechniki Łódzkiej pod przewodnictwem dr inż. Marcina Byczuka ma szansę jako pierwszy na świecie zrewolucjonizować sposób komunikacji użytkownika z urządzeniami elektronicznymi. Co więcej w przyszłości korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia odczują wszyscy użytkownicy.

Celem projektu: „Elektroniczny interfejs człowiek-komputer z wykorzystaniem wzrokowych sygnałów wywołanych” jest umożliwienie osobom sparaliżowanym kontaktu z otoczeniem. Tworzony interfejs możliwy będzie do wykorzystania nie tylko do obsługi komputerów ale również innych urządzeń elektronicznych. Wykorzystując wiedzę z dziedziny BCI (ang. Brain-Computer Interface) naukowcy z Politechniki Łódzkiej chcą, aby ich interfejs był najlepszy na świecie pod względem różnych parametrów użytkowych. Prace nad projektem są kontynuacją wcześniej prowadzonych badań, których efektem było stworzenie nowatorskiej metody naprzemiennej stymulacji pól wzrokowych. Dzięki temu możliwe było poprawienie parametrów, które odpowiadają za odbieranie i interpretowanie sygnałów wzrokowych wysyłanych przez użytkownika. Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec 2012 roku i jego rezultatem będzie stworzenie modelu urządzenia BCI.

Urządzenie zastąpi niepełnosprawnym użytkownikom klawiaturę komputera. Za pomocą wzroku będą mogli pisać, liczyć i komunikować się ze światem zewnętrznym. System składać się będzie z elementów, które będą dokonywać pomiaru informacji przesyłanych przez użytkownika, analizować je i wykonywać odpowiednie czynności. Komunikacja możliwa będzie dzięki wzrokowym potencjałom wywołanym (ang. Visual Evoked Potentials). Mechanizm interpretować będzie również aktywność fal mózgowych. Optymalizacja odbioru tych komunikatów i ich precyzyjne interpretowanie będą kluczem do stworzenia najlepszego systemu na świecie, wykorzystującego taką formę interakcji.

 

Źródło: www.eletel.p.lodz.pl
Schemat działania intefejsu BCI – źródło: www.eletel.p.lodz.pl

W przyszłości doświadczenie zdobyte przy projekcie VEPCOM pozwolą korzystać z jego dobrodziejstw znacznie szerszej grupie użytkowników. Przedsięwzięcie było już nagradzane medalami: srebrnym na międzynarodowej wystawie wynalazków SIIF w Seulu oraz złotym medalem na wystawie, która miała miejsce w Warszawie. Wraz ze wzrostem wydajności interfejsu znacznie skróci się czas potrzebny do interpretowania i wykonywania sygnałów wysyłanych przez użytkowników. W związku z tym możliwe będzie wykorzystywanie wzroku i aktywności fal mózgowych jako głównego kontrolera urządzeń elektronicznych. Kiedy do tego dojdzie? Tego jeszcze nie wiemy. Warto jednak trzymać kciuki za naszych naukowców. Robienie czegoś, co pomoże rozwiązywać problemy i przezwyciężać bariery to jedna z tych rzeczy, które najbardziej cenię w innowacyjnych projektach.