Jakie firmy najwięcej inwestują w innowacje?

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN jak co roku raport o innowacyjności gospodarki naszego kraju. Przy okazji ukazało się też zestawienie firm, które inwestują najwięcej w badania i rozwój. Pocieszające jest to, że w rankingu jest znacznie więcej podmiotów niż rok wcześniej. Niestety wnioski nie są zbyt dobre kiedy porówna się je ze światowymi liderami innowacji. Firma Toyota w 2011 roku wydała na B+R 8 miliardów euro. Jest to 2,5 razy więcej niż wydatki całego naszego kraju na ten cel. To chyba wystarczający komentarz sytuacji jaka ma miejsce.

W stosunku do roku 2011 liczba firm, które zainwestowały w badania i rozwój w Polsce wzrosła o 18,48%. Niestety dynamika wzrostu samych nakładów była dużo niższa i wyniosła zaledwie 3,67%. Wśród największych barier we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach znalazły się takie czynniki jak: brak potrzeby wprowadzania innowacji i brak popytu, niewystarczająca wiedza na temat technologii i rynku zbytu, brak wykwalifikowanego personelu czy też niemożliwość znalezienia partnerów. Przyczyna niskiego udziału przedsiębiorstw prywatnych w nakładach na B+R leży także po stronie przepisów prawa. Twórcy raportu zaznaczają, że oczywiście można by wprowadzić wzorem innych państw mechanizmy, które będą wspierać tego typu inwestycje, ale lepiej jest zastosować inne podejście i dostosować je do potrzeb naszego rynku. Wygląda na to, że po raz kolejny chcemy wywarzać otwarte drzwi. Przede wszystkim państwo powinno przestać szkodzić przedsiębiorcom. Z resztą świetnie poradzą sobie sami.