Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku

Po raz siódmy zaprezentowany został „Raport o innowacyjności gospodarki Polski”, który przygotowany został pod redakcją naukową prof. Tadeusza Baczko. Publikacja zawiera zestawienia najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w roku 2010, przedstawia postępy gospodarcze w zakresie innowacyjności oraz prezentuje zagrożenia jakie wiążą się z finansowaniem przedsięwzięć z funduszy unijnych. Dokument pokazuje także bariery we wdrożeniach innowacji i najpopularniejsze kierunki obierane przez firmy. Praca liczy sobie ponad 320 stron i można ją nabyć w cenie 50 zł + 5% VAT w Bibliotece Ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk. Czytaj dalej Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku