Czy masz szansę na zdobycie nowych klientów?

Dzięki Seller Game możesz się o tym przekonać!

Seller Game to interaktywna, sprzedażowa gra komputerowa

Co gry mogą dać biznesowi?

Biznes już dawno dostrzegł potencjał gier, nie tylko w obszarze rozrywki. Emocje, zaangażowanie i oderwanie od rzeczywistości są już dość długo wykorzystywane, szczególnie pod postacią symulacji. Pozwalają one zmierzyć się pracownikowi z wyimaginowanym problemem w uproszczonej rzeczywistości. Pracodawca korzysta z tego narzędzia w nadziei na to, że wypracowane u podwładnego nawyki postępowania, docenione wcześniej przez model danej gry lub algorytm symulatora, zostaną przeniesione na rzeczywistą płaszczyznę codziennej pracy. Bardzo często pozwala to uniknąć popełniania przez pracowników elementarnych błędów w biznesie czy spektakularnych katastrof będących skutkiem postępowania niezgodnie z procedurami.

Gry często pozwalają też zmierzyć kompetencje lub predyspozycje pracownika oraz możliwie obiektywnie porównać je z kompetencjami lub predyspozycjami innych osób. Więc są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w selekcji kandydatów do pracy, ale także w ewaluacji dotychczasowych pracowników.

Przetestuj http://www.seller-game.pl i przekonaj się sam!

Docieramy do szerokiej publiczności, każdego dnia, na całym świecie przez:

Facebook – https://www.facebook.com/sellergamepolska

Twitter – https://twitter.com/Seller_Game

dotacje-na-innowacje