Audyt innowacji

Audyt innowacji - na obrazku przedstawiona jest przeźroczysta żarówkaInnowacje to ostatnio bardzo popularne słowo. Wszyscy chcą być innowacyjni. Każdy wdraża innowacje. Niejedna firma przypina sobie łatkę innowatora. Jak sytuacja wygląda w rzeczywistości? Czy naprawdę w każdej organizacji istnieje kultura i wspieranie nowatorskich rozwiązań? Czy każdy wykorzystuje narzędzia do tworzenia nowych pomysłów? Czy zdefiniowane są procesy, które umożliwiają zarządzanie innowacjami? Na te i inne pytania pozwoli odpowiedzieć audyt innowacji.

Czym jest audyt innowacji?

Celem audytu innowacji jest weryfikacja tego jak dana organizacja podchodzi do tematu innowacyjności. Kompleksowe zbadanie sytuacji pozwoli odpowiedzieć na pytanie w jakim miejscu się znajdujesz, co możesz poprawić i co powinieneś robić dalej. Audyt pozwala wskazać mocne i słabe punkty, które mają wpływ na zdolność do tworzenia innowacji. Badanie skupia się na kilku kluczowych elementach takich jak:

  • organizacja – miejsce innowacji w strategii firmy, wspieranie kultury innowacyjności,
  • pomysły – mechanizmy generowania i selekcji,
  • procesy – wytwarzanie i zarządzanie innowacjami,

Na każdym z etapów badania audyt pozwala na wskazanie barier, które uniemożliwiają prowadzenie skutecznych działań w zakresie proinnowacyjności. Najlepszy efekt uzyskuje się optymalizując każdy z obszarów. Poprawa strategii i kultury nie przyniesie nic dobrego w momencie kiedy firma nie będzie mieć pomysłów. Same pomysły nie zdadzą się na nic jeśli firma nie będzie w stanie ich wytwarzać.

Pytania w audycie innowacji

Istnieje wiele sposobów przeprowadzenia audytu innowacji. To z jakiej metody skorzysta się w danej organizacji zależeć może choćby od jej wielkości, albo czasu istnienia. Inaczej należy podejść do jednoosobowej firmy, a inaczej do międzynarodowej korporacji. Wspólnym czynnikiem na pewno będą pytania, na które należy odpowiedzieć. To od nich zależy jakie wnioski będzie można wyciągnąć. Przykłady pytań jakie pozwolą na przeprowadzenie audytu innowacji znajdziesz poniżej.

Pytania dotyczące organizacji:

1. Czy masz definicję innowacji?

2. Czy chcesz podejmować ryzyko i nagradzasz takie działania?

3. Czy posiadasz strategię dotyczącą innowacji?

4. Czy traktujesz innowacje jako jedną z wartości jakie reprezentuje Twoja organizacja?

5. Czy innowacyjność jest częścią pracy Twoich pracowników?

6. Czy wiesz jakich innowacji poszukujesz?

7. Czy doskonalisz swoją organizację?

8. Czy boisz się ponieść porażkę?

9. Czy wspierasz działania proinnowacyjne?

10. Czy wiesz gdzie Twoja organizacja będzie za 5 lat?

 

Pytania dotyczące pomysłów:

1. Czy posiadasz metodę generowania nowych pomysłów?

2. Czy regularnie organizujesz burze mózgów?

3. Czy gromadzisz pomysły w jednym miejscu?

4. Czy posiadasz metodę weryfikacji pomysłów?

5. Czy potrafisz spojrzeć na problem z różnych perspektyw?

6. Czy osoby w Twojej organizacji współpracują tworząc nowe pomysły?

7. Czy jesteś otwarty na rozwiązania, co do których nie ma pewności, że zadziałają?

8. Czy zbierasz pomysły swoich klientów?

9. Ile nowych pomysłów przypada na każdego pracownika Twojej firmy?

10. Czy dajesz wolną rękę w tworzeniu nowych rozwiązań przez swoich pracowników?

 

Pytania dotyczące procesów:

1. Czy masz zdefiniowany proces rozwoju pomysłów w działające produkty?

2. Ile innowacji wprowadzasz na rynek w ciągu roku?

3. Czy wprowadzając nowe produkty i usługi robisz to skuteczniej niż konkurencja?

4. Czy realizujesz swoje projekty w zakładanym terminie?

5. Czy Twoi klienci postrzegają Twoją firmę jako innowacyjną?

6. Czy posiadasz źródło finansowania innowacyjnych pomysłów?

7. Czy używasz narzędzi do zarządzania pomysłami?

8. Czy korzystasz z metodologii zarządzania projektami?

9. Jak długo trzeba czekać na realizację nowych pomysłów?

10. Czy badasz i oceniasz skuteczność działania wprowadzanych innowacji?

To tylko niektóre z pytań jakie mogą pojawić się podczas audytu innowacyjności. To ile ich będzie i jak zostaną podzielone zależy od przyjętej metody, wielkości organizacji, rynku na którym działa i stopnia zagłębiania się w szczegóły.

Wnioski z audytu innowacji

Kiedy już znasz swoje mocne i słabe strony możesz przystąpić do usprawniania procesów. W pierwszej kolejności musisz skupić się na wyeliminowaniu błędów w każdym z badanych obszarów. Następnym krokiem powinno być usprawnienie tego co już działa dobrze. Najprawdopodobniej można to robić jeszcze lepiej przyjmując odpowiednie standardy i stosując wzory dobrych praktyk. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii. Nie obawiaj się przedstawić wniosków płynących z audytu wszystkim swoim pracownikom. Im więcej każdy z nich będzie wiedzieć na ten temat, tym większe będzie poczucie własnej roli w całym procesie wytwarzania innowacji. Naucz swoją organizację kultury innowacji. Otwórz się na nowe pomysły. Udoskonal procesy przekuwania idei w działające produkty i poczuj jak bardzo innowacyjne jest to co robisz.

Źródło obrazka: flickr.com (CC)